Gamla Skogsby

En Ölands största järnåldersbyar

I södra delen av Torslunda socken finns stort komplex av husgrunder och stensträngar. Det mest utpräglade är Gamla Skogsby som varit en stor by i förhistorisk tid. Inom ett begränsat område finns 19 husgrunder samt stensträngar som bildar små fållor och fägator. Stensträngarna begränsas i öster och väster av odlad jord. Husgrunderna är från folkvandringstid, 400-500-tal EVT. Det största långhuset är drygt 50 m långt, vilket är det största på Öland. Det kan av storleken att döma ha varit ett tvåvåningshus med vind. 

Areologiska utgrävningar har utförts under 2019 och 2020 i ett av husen. Första året upptäcktes att huset fortsatte längre än man trodde. 2020 fortsätter därför grävningar i denna del. Huset kan vara 25 m långt. Av fynden att döma har man lagat mat i huset. 13 krukor har man hittat och på en plats misstänker man att ett grillspett varit uppsatt. Andra fynd är en hästtand, löpare till gnidkvarn och tyngder till en vävstol.

Man når området genom att först gå in i Rune Jons äng och därefter fortsätta in i lövskogen genom att följa skyltar. Området kan även nås från Station Linné.

Här kan du se Gamla Skogsby i Lantmäteriets karta

Arkeologiska utgrävningar 2019 Foto: Stefan Svenaeus

Arkeologiska utgrävningar 2019

 

Rester av långhusets vägg 2020 Foto: Stefan Svenaeus

Rester av långhusets vägg. Grävningar 2020

 

Gnidkvarn med löpare Foto: Stefan Svenaeus

Gnidkvarn med löpare 

 

Hästtänder funna vid grävningarna 2020

Film om utgrävningarna 2021

Här kan du se en video från utgrävningarna 2022

Läs mer om Mittlandets järnåldersmiljöer.

På våren är blomsterprakten imponerande. Bland de gamla husgrunderna blommar rikligt med hålnunneört.

Vid de gamla husgrunderna blommar på våren rikligt med hålnunneört. Foto: Stefan Svenaeus
Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO