Gamla Skogsby

I södra delen av Torslunda socken finns stort komplex av husgrunder och stensträngar. Det mest utpräglade är Gamla Skogsby som varit en stor by i förhistorisk tid. Inom ett begränsat område finns 19 husgrunder samt stensträngar som bildar små fållor och fägator. Stensträngarna begränsas i öster och väster av odlad jord. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Man når området genom att först gå in i Rune Jons äng och därefter fortsätta in i lövskogen genom att följa skyltar. 

 

Arkeologiska utgrävningar 2019 Foto: Stefan Svenaeus

Arkeologiska utgrävningar 2019

Läs mer om Mittlandets järnåldersmiljöer.

På våren är blomsterprakten imponerande. Bland de gamla husgrunderna blommar rikligt med hålnunneört.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb