Kustvägen Sandvik-Byrum

Kuststräckan mellan Äleklinta och Horns udde är en Ölands största sevärdheter.

Kuststräckan mellan Äleklinta och Horns udde är en Ölands största sevärdheter. En liten grusväg slingrar sig fram ovanför havet på landborgskrönet. Utefter vägen kan man hitta välbevarade sjöbodar, rester från gammal stenindustri, pågående stenbrott och gravfält. Utmed vägen finns stenbrott i strandlinjen med stora mängder skrotsten. Området utgör den öländska Stenkusten.

Denna sträcka av vägen är den nordliga delen mellan Sandvik och upp till Byrum. Norr om Sandvik möter Jordhamn med sina sjöbodar i sten och sin skurkvarn där stenen slipades innan den skeppades ut. Strax norr om Jordhamn passerar man Gillberga raukar med fantastisk utsikt mot havet.

Gillberga raukar Foto: Stefan Svenaeus

Gillberga raukar

På insidan har man Jordhamnsalvaret. Lite längre norrut finns Gillberga stenbrott; fortfarande i drift och med en utställning över stenbrytningen.

Gillberga stenbrott Foto: Stefan Svenaeus

Gillberga stenbrott

Innan man fortsätter norrut efter kusten kan man göra en liten avstickare till Gillberga by som är sevärd med sina fina hus. 

Vid Grytehamn finns tre gravfält nära stranden om ca 35 gravar, varav elva insjunkningar efter kistgravar. 

När man kommer i höjd med Hornsjön ligger Alvedsjöbodar vid havet, där man kan gå runt bland de låga sjöbodarna av sten medan man ser Blå Jungfrun ute till havs.

Alvedsjöbodar Foto: Stefan Svenaeus

Alvedsjöbodar

Den slingrande vägen kommer så fram till Horns udde, även där kan man ta paus och njuta av kusten, havet och kalkstensklinten innanför kusten. I lämpliga vindar trängs de brusande vågorna in i viken norr om udden.

Horns udde Foto: Stefan Svenaeus

Horns udde 

Nu börjar färden på denna del av kustvägen närma sig sitt slut när Byrums raukar kommer i sikte. På höger sida har man Mensalvret.Vill man skölja av sig resdammet kan man bada vid den långa sandstranden norr om Byrum och gå en stund i den doftande tallskogen i naturreservatet Bödakusten västra.

Foto: Stefan Svenaeus

Sedan kommer man inte längre om man åker bil. Vill man ändå fortsätta efter kusten med bil får man ta omvägen över Skäftekärr och tillbaka västerut mot kusten vid Hagskog. Där kan man åter åka efter kusten på vägen norrut mot Byxelkrok.

Se vägen på kartan:

Natur och Kultur på Öland (området K39), Länsstyrelsen i Kalmar län, 2001

Fågellokal

Vid månadsskiftet mars-april rastar här flera tusen alfåglar i kustvattnet utmed vägen. Här finns också gott om andra rastande sjöfåglar. Skärpiplärka kan ses på hällarna. På våren rastar beckasiner i de små alvarkärren. I alvarkanten kan man höra trädlärka sjunga.

Trädlärka Foto: Stefan Svenaeus

Trädlärka

 

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO