Blå jungfrun

Nationalpark

Sägenomspunnen vilar Blå Jungfrun avskilt i Kalmarsund. En ö som i långa tider varit landmärke för sjöfarare och lockat naturintresserade med sin säregna natur och sitt isolerade läge. En tidig besökare var Carl von Linné, som efter sin resa 1741 gav en intressant beskrivning av Jungfruns natur.

Blå Jungfrun är en av Sveriges nationalparker. Här finns vindpinade tallar, frodig ädellövskog och imponerande granitklippor, slipade av havet till spännande former. Nationalparken bildades 1926 och omfattar 66 hektar. Sommartid finns guider och parkvakter på Blå Jungfrun som hjälper dig tillrätta på ön. Flera grottbildningar och en stenlabyrint gör ett besök på Blå Jungfrun extra spännande. Floran är rik på lavar. Karaktärsfågel har varit tobisgrisslan, men den häckar inte längre här. Havsörn ses regelbundet på ön.

 

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

KAL KLIPPÖ

Blå Jungfrun består av rödlätta, kala, ispolerade klippor av granit och stora blockmarker. Klipporna är behagligt släta och jämna, och mycket vackra. Ön är bara drygt en kilometer i diameter, men uppvisar trots det skarpa kontraster. Den norra delen domineras av hällmarker med klyftor och sänkor. På den södra sidan är ön lägre och flackare och beväxt med lummig lövskog. På Linnés tid krävdes yxa för att komma igenom denna skog, som då var helt igenväxt med slingrande murgröna. Blå Jungfrun har troligen aldrig haft någon bofast befolkning.

 

BLÅKULLA

Med tanke på öns avskildhet och färgen på dess siluett är det inte konstigt att Blå Jungfrun blivit sagornas och folktrons Blåkulla. Här landsteg Carl von Linné 1741 och redan på den tiden kunde den märkliga labyrinten "Trojeborg" beskådas på öns södra del. Labyrinten är klassad som fornlämning men vem som byggt den eller hur gammal den är är det ingen som vet.

 

VANDRINGSLEDEN

Högsta punkten på ön kan nås genom en vandringsled och här står man hela 86 meter över havet och har en vidunderlig utsikt över Kalmarsund åt alla riktningar. Leden är ca 3,3 km och tar ungefär en timma i lugn takt. Flera spännande besöksmål finns längs vandringsleden, t ex två märkliga grottor - "Kyrkan" och "Jungfrukammaren". På flera ställen kring öns stränder kan man se spår efter den stenbrytning som pågick innan ön blev nationalpark. 

 

ATT TÄNKA PÅ

Det finns ingen mat- eller vattenförsäljning på ön. Ta med ordentliga skor, terrängen är ibland svårframkomlig. Om du kommer med egen båt var noga med att kontakta parkvakterna för att få veta bästa ankringsplats. Svallet från Gotlandsfärjan kan vara mycket besvärligt för förtöjda båtar.

Dagliga båtturer till Blå Jungfrun går från Oskarshamn och ibland även från Byxelkrok med Solkustturer

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket

 

AKREOLOGISKA UTGRÄVNINGAR

Under arkeologiska utgrävningar 2014 hittades bl a ett 70 cm tjockt avfallslager i ett klippöverhäng. Lagret innehöll fynd av matrester och avfall från redskapstillverkning, troligen mestadels från stenåldern. Man hittade vidare skålgropar inne i grottor och inne i den s k Kyrkan upptäcktes en 15 cm bred skålformad fördjupning på en mindre bergsknalle i grottans innersta del, likt en altarsten. Här hittade man också en s k knacksten, som kan ha använts för att ta fram skålgroparna. 

Källa: Populär Arkeologi nr 3/2014

Efter ytterligare utgrävningar står det klart att Blå Jungfrun varit flitigt besökt av människor under jägarstenåldern och in i tidigaste bondestenåldern. Men varken bronsålder eller järnålder går att spåra på Blå Jungfrun trots den rika bronsåldersbygden på fastlandet eller Ölands rika järnålder.

Källa: Populär Arkeologi 5/2017

Se en video om utgrävningarna:

 

FÅGELLOKAL

Runtomkring ön finns fåglar som förekommer i Kalmarsund t ex ejder, svärta och småskrake. I ädellövskogen på öns södra del kan man höra vårfåglar sjunga. Karaktärsarten är tobisgrisslan. Havsörn kan ses flyga över.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO