Horns udde

Vid Horns udde har stenbrytning pågått sedan medeltiden. "Ölands-marmorn", den röda kalkstenen, har varit efterfrågad vid byggandet av slott och kyrkor. Under 1500- och 1600-talet låg här Dälje stenhuggarby, som var ett centrum för stenhuggeriverksamheten. Mycket sten har exporterats. Idag återstår resterna från verksamheten och i klinten han olika lager av kaklksten studeras. Delar av klinten har rasat ner p g a havets påverkan.

Färgen beror helt på syreförhållandet under tiden då stenen bildades. Den röda färgen vittnar om järnutfällning, som skett då solljus och syre nått ner till bottnen i ett grunt hav. Stenen har ”rostat” och blivit röd. Motsatsen råder vid bildandet av grå sten. Sedimentationen har då skett i ett djupt hav. Exempel på detta hittar vi i Gillberga.

Under Vasatid och Karolinsk tid uppstod stort behov av bearbetad kalksten. Ansenliga kvantiteter gick åt för att tillfredsställa konungar, hertigar och burgna adelsfamiljer. Slottsbyggen slukade ofantliga mängder. Stockholms slott, Borgholms- och Kalmars slott försågs alla med stenarbeten från Dälje stenhuggarverkstäder. Stenen exporterades även till Europa och återfinns på många platser runt om Östersjön. Verksamheten bedrevs av Kronan under ledning av ”Konungens stenhuggarmästare”. Dessa avlönades genom fogdarna i Borgholm och på Horns Kungsgård. Naturstenskompaniet fortsätter brytningen idag.

Platsen är en del av stenkusten.

När det är gott om vatten i markerna bildas ett flera meter högt vattenfall i en av stentäkterna.

Här finns en karta över Horns udde:

Fågellokal

Horns udde är en utmärkt plats för att se rastande sjöfåglar. På våren kan man se ejdersträcket bra. Vid Hornsjöns utlopp norr om udden finns chans på strömstare.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb