Stenkusten
18 platser

… Kuststräckan mellan Äleklinta och Horns udde är en Ölands största sevärdheter. En liten grusväg…

Visa på karta

Djupvik

Kuststräckan mellan Äleklinta och Horns udde är en Ölands största sevärdheter. En liten grusväg slingrar sig fram ovanför havet på landborgskrönet. Utefter vägen kan man hitta välbevarade sjöbodar, rester från gammal stenindustri, pågående stenbrott och gravfält. Utmed vägen finns stenbrott i strandlinjen med stora mängder skrotsten.

Läs mer om Stenkusten här.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO