Hornsbäcken

Hornsbäcken mynnar i Östersjlön strax norr om Horns udde och har ett avrinningsområde som är ca 35 km2 stort. Inom detta område ligger Hornsjön och Gåsekärr samt Horn, Alvedsjö, Viksö och delar av Binnerbäck och Löttorp. Stora delar av avrinningsområdet är vattenskyddsområde eftersom området förser delar av norra Öland med dricksvatten.

Allmänt anses att Hornsjön blev en insjö för ca 1200 år sedan. Innan dess kunde mindre båtar segla in här, vilket vikingar enligt traditionen lär ha gjort för att söka skydd för större båtar. 

Saltvatteninträngning har förekommit ibland vid högvatten i Östersjön. 1993 byggdes ett dämme som förhindrar detta samt håller uppe vattenytan i Hornsjön under sommaren.

Utloppets yttersta punkt är en betongkonstruktion som vatten rinner under. Det är resterna av den gamla bron från den senaste sjösänkningen, där man med luckor kunde reglera vattenflödet. I början av 1950-talet spolades vägen bort som gick över bron i en storm och ny bro byggdes en kort stycke inåt land.  

Här kan du se en karta över avrinningsorådet:

Källa: Sockenbok, Högby socken

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb