Vägar
9 platser

Visa på karta

Kustvägen Sandvik-Byrum

Här visar vi speciella vägavsnitt med intressanta omgivningar. Det handlar också om vägar som använts i gamla tider men som i dag inte används längre. De vara svåra att se men avslöjar sig som t ex två hjulspår i växttäcket på Stora alvaret. Ibland används de fortfarande som t ex brukningsvägar.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb