Jordhamn

Gamla sjöbodar

I en naturlig vik utefter Stenkusten finns här äldre sjöbodar i sten samt en skurkvarn.

Fågellokal

På vintern kan man härifrån se ut över havet med övervintrande fåglar av flera arter trutar, måsar och dykänder. Bland rariter kan nämnas vitnäbbad islom och alkekung. Över alvaret kan det komma en blå kärrhök. På våren rastar här stora mängder stenskvättor och buskskvättor.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Videon till den Oscarsnominerade låten Husavik (My Hometown), framförd av sommarölännigen Molly Sandén, spelades in i närheten av Jordhamn.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO