Byrums raukar

ÖLANDS FINASTE RAUKAR

Vid Byrum finns Ölands mest kända och finaste raukområde. De sällsamma stenstoderna har mejslats fram under årmiljoner av havets rörelser mot kalkstenen. Parkering finns i söder.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

ÖLANDS BERGRUND

För 490 miljoner år sedan befann sig den landmassa som Öland tillhör i höjd med södra vändkretsen, i ett tropiskt klimat. Kalkslam började avsättas i stora korallrev i varma, grunda hav. Under lång tid pressades korallreven samman under högt tryck och den öländska kalkstenen bildades. Forskare anser att det tog 1000 år av kalkutfällningar för att en millimeter av dagens kalksten skulle bildas. Mäktigheten på de öländska kalkstenslagren uppgår som mest till 40 meter, vilket innebär att det tog 40 miljoner år för Ölands kalkstensberggrund att bildas.

Foto: Stefan Svenaeus 2020

RAUKAR OCH FOSSIL

På grund av olika innehåll av lermineral varierar kalkstenens hårdhet. Raukarna vid Byrum har bildats när lösare kalksten eroderats bort genom vågornas påverkan och lämnat kvar stenstoder av hårdare kalksten. Området vid Byrum är rikt på fossil. Fossil är döda urtidsdjur som sjunkit till havsbottnarna och bäddats in i sediment. Sedimenten har under lång tid pressats samman till en bergart, i vilken djurens former bevarats. Vid Byrum förekommer fossil av trilobitsläktet Asaphus, så rikligt att den fått ge namn åt ett lager i kalkstenen. 

FAKTA

Naturreservatets storlek: 3 ha, beslutsår: 1935
Syfte: att bevara ett geologiskt intressant landskapsavsnitt och Ölands bäst utformade raukfält.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tänk på att det inte ingår i allemansrätten att knacka loss fossil från block eller bergrund. Det är förbjudet enligt lag. Lösa fossil och stenar är en del av marken och tillhör markägaren. Enstaka minnessten eller fossilbit som saknar ekonomiskt värde är det tillåtet att ta med hem.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO