Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Här finns en ålderdomlig vägmiljö med kontinuitet från förhistorisk tid. Här slingrar sig vägen fram i ett omväxlande odlingslandskap med betade alvarmarker och lövskog. I den södra delen löper vägen längs den höga klippbranten där man har en imponerande utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. I nära anslutning till vägen finns flera skogsvägar som tvärar av åt öster in mot Böda kronopark. Längs vägen finns flera kulturhistoriska minnesmärken. Vid Tokenäs har en av de viktigare hamnarna på Ölands nordvästkust legat. Här finns flera ensamliggande gravar långt ute på branten eller omedelbart intill vägen. Några av gravarna har namn, Stendansen och Rörstensudden vid Hagskog är ett par exempel. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Se vägen i kartan:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO