Rörstensudden

Udde på nordvästra Öland. Gravröse från bronsålder, 9 m diameter.

Källa: Fornsök. Riksantikvarieämbetet

Platsen ligger utmed Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb