Stendansen

Domarring från bronsålder/järnålder, 7-8 m diameter ursprungligen sannolikt bestående av 19 klumpstenar av granit, av vilka 17 kvarstår på ett avstånd av i regel ca 1 m. Stenarna är klumpformiga, liggande eller resta.

Källa: Fornsök. Riksantikvarieämbetet

Platsen ligger utmed Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO