Kusten vid Tokenäs udde

Fyrudde

Kusten vid Tokenäs udde är lättillgänglig och har klapperstensstrand, sandstränder, torrängar och fuktängar. Fyren vid Tokenäs udde är byggd runt 1893. Sju meters lyshöjd. Fikaplats finns intill fyren. Tokenäs hamn var en av de äldsta på Öland. Vid udden finns Tokenäs camping. Det är en fin utsikt mot Blå Jungfrun.Tokenäs udde ligger utmed Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Vid Tokenäs udde finns en gammal hamn, som varit en av de mer betydande på nordligaste Öland. Härifrån skeppades sten ut. En skurkvarn fanns också vid Tokenäs udde. Strax söder om Tokenäs udde finns sjöbodar.

Fågellokal

Udden är en bra utsiktspunkt för sjöfåglar under vintern. Ute på skäret häckar sommartid trutar, fisk- och silvertärna samt måsar.

Silvertärna Foto: Stefan Svenaeus

Silvertärna

Vid utloppet av bäcken har svart rödstjärt och strömstare setts rasta vintertid.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska förening)

Orkidélokal

Markerna vid udden och söderut efter stranden är fina orkidémarker. Här finns flugblomster. purpurknipprot, ängsnycklar, hybridnycklar, johannesnycklar. Du kan läsa mer om orkidéerna söder om Byxelkrok i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening.

Foto: Stefan Svenaeus

Purpurknipprot

Växtlokal

Här finns även andra intressanta växter. Speciella arter är klådris och martorn samt blekgul nunneört. Bästa säsong är juni-juli. 

Foto: Stefan Svenaeus

Martorn

Här finns en karta med olika växtlokaler utmärkta (från boken En guide till Ölands växtvärld)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO