Gillberga Natur- och Kulturbrott

Ett stenbrott där brytning pågår som förser stenindustrin i Sanvik med material. Här sker sommartid också kulturevenemang från en scen som ställs upp intill den höga kalkstensväggen.

Platsen är väl skyltad från kustvägen och väg 136. I stenbrottet finns informationsskyltar som beskriver kalkstenens spännande natur- och kulturhistoria. Fantastiska vyer av Stenkusten, Kalmarsund och Blå Jungfrun ramar in platsen.

Kalkstenen på platsen har bildats under ordovicium d v s en geologisk tidsperiod som började för ca 480 miljoner år sedan och varade fram till för ca 440 miljoner år sedan. Vår kontinent låg då söder om ekvatorn och i det dåvarande havet föll kalkslam och rester av skalbärande djur till botten. Med tiden kom skal och kalkslam att pressas ihop till bergarten kalksten. Det var långsamma processer. Geologerna räknar med att varje millimeter kalksten representerar ca 1000 år. Här i Gillberga bergbrott är väggarna 17 meter höga d v s de representerar ca 17 miljoner år i jordens utveckling. Kalkstenens färg varierar från grå till röd.

Källa: En liten geologisk guide till upplevelser på Öland, Föreningen Ölandsguiderna

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO