Bergstigen

Vandringsled utmed en gammal industrimiljö

Gammal industrimiljö

En 6 km lång vandringsled med geologiska sevärdheter från Strömmelns gård norr om Degerhamn genom gammal alunbruks- och kalkbrytningsmiljö, förbi Södra Bruket och avslutas vid Albrunna kalkbrott. Leden har anordnats av Södra Möckleby hembygdsförening. Flera parkeringar finns, en vid rastplats utmed 136:an.

Fågellokal

En promenad längs med Bergstigen under våren är en mäktig upplevelse med intensiv fågelsång. De flesta sångare som normalt finns på Öland kan här höras sjunga. Även den del av kalkbrottet som inte är vattenfylld innehåller en stor mängd sångare under våren. Näktergal är mycket vanlig. Sommargylling och höksångare har observerats och rosenfink är regelbunden i området.

Rosenfink Foto: Stefan Svenaeus

Rosenfink kan höras regelbundet under sen vår vid Bergstigen

I Fågelsjön häckar smådopping, vattenrall, rörhöna och rörsångare. Den bruna kärrhöken brukar ha sitt bo ganska nära kammen i söder. Fågelsjön är från sommaren till sen höst en populär övernttningsplats för tusentals starar.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Här kan du se en Google-karta över vandringsleden

Här är platser i AlltPaOland.se utmed leden:

Navet Geologisk information

Konstens geologiska trädgård.

Degerhamns kalkbruk.

Fågelsjön

Degerhamns Hembygdsmuseum

Hamneberget - Lovers Bruk

Lastficka

Linnés grotta

Södra brukets sädesmagasin

Södra Brukets smedja

Adolfshamn

Albrunna kalkbrott

Växtlokal

Bergstigen erbjuder fina växtlokaler. Naturtyper: Almskog, aspskog och tallskog på bränd alunskiffer. Speciella arter: Fagertrav, ölandskungsljus, sorgört, gudaträd. Säsong: maj-aug.

Här kan du se en karta över växtlokalerna i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO