Bergstigen

En 6 km lång vandringsled med geologiska sevärdheter från Strömmelns gård norr om Degerhamn genom gammal alunbruks- och kalkbrytningsmiljö, förbi Södra Bruket och avslutas vid Albrunna kalkbrott. Leden har anordnats av Södra Möckleby hembygdsförening. Flera parkeringar finns, en vid rastplats utmed 136:an.

Karta (Södra Möckleby hembygdsförening)

Hembygdsföreningens hemsida

Här kan du se en Google-karta över vandringsleden

Här är andra platser i AlltPåÖland.com utmed leden:

Navet Geologisk information

Konstens geologiska trädgård.

Degerhamns kalkbruk.

Fågelsjön

Degerhamns Hembygdsmuseum

Hamneberget - Lovers Bruk

Lastficka

Linnés grotta

Södra brukets sädesmagasin

Södra Brukets smedja

Adolfshamn

Albrunna kalkbrott

Fågellokal

Bergstigen bjuder också på ett rikt fågelliv. Utmed leden kan man om våren höra näktergalar, sommargylling, höksångare och rosenfink. Vid Fågelsjön, ett gammalt skifferbrott, kan man hitta flera arter änder, rörhöna och smådopping.

Växtlokal

Bergstigen erbjuder fina växtlokaler. Naturtyper: Almskog, aspskog och tallskog på bränd alunskiffer. Speciella arter: Fagertrav, ölandskungsljus, sorgört, gudaträd. Säsong: maj-aug.

Här kan du se en karta över växtlokalerna i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO