Degerhamns kalkbruk

Vid Degerhamns kalkbruk bedrevs bränning av kalk 1890-1932. Utefter den s k kalkgatan kan man idag se rester av 20 fältugnar i rad. Kalksten och skiffer kördes till ugnarna utefter gatan och den färdigbrända kalken kördes sedan på kalkgatan ner till hamnen i Degerhamn.

Fältugnarna finns utmed Bergstigen som är en vandringsled där man bl a kan se rester av gamla verksamheter knutna till kalk och skiffer vid och kring Degerhamn. 

Källa: Södra Möckleby Hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO