Fågelsjön

Fågelsjön är ett gammalt skifferbrott som efter nedläggningen av kalkbränningen vid Degerhamns kalkbruk blivit en fin fågellokal. Man har bra utsikt från de gamla slagghögarna runt sjön. Här kan man hitta bl a brun kärrhök. I fågelsjön häckar flera arter änder, smådopping, rörhöna, och rörsångare. 

Fågelsjön ligger umed vandringsleden Bergstigen, som förutom att visa upp gamla industriminnen från kalk- och skifferbränning, även bjuder på ett rikt fågelliv. Här kan man om våren höra näktergalar, sommargylling, höksångare och rosenfink.

Källa: Fågellokaler på Öland, Ölands Ornitologiska förening

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb