Adolfshamn

En liten hamn söder om Degerhamn som anlades sannolikt i mitten av 1800-talet för Södra Brukets behov. I anslutningen till hamnen finns gamla sjöbodar. Vissa av sjöbodarna har använts som fähus för arbetarnas grisar, höns och andra smådjur.

Källa: Degerhamns bruksmiljöer (Länsmuseet 2004)

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb