Albrunna kalkbrott

Gammalt kalkbrott

Cementa har brutit kalksten i området sedan 1888. Ett gammalt brott i väster är avslutat och vattenfyllt (Stensjön). Det består av två dammar, Stora övre dammen samt Lilla övre dammen. I ett stort brott i öster pågår brytning av kalk som används för tillverkning av cement i Degerhamn. Delar av detta är också vattenfyllt (Kalkbrottssjön). En naturstig går igenom området. Det finns flera informationsplatser. Dessutom finns fikabord. Naturstigen utgår från Albrunna torg. Du ser stigen på denna KARTA

Källa: Cementa

Fågellokal

De vattenfyllda dammarna och Kalkbrottssjön är en fin fågellokal. Här kan man t ex se gråhakedopping, smådopping och ibland pungmes. I vassarna kan man höra rörsångare och ibland trastsångare. Av änder kan man se småskrake, vigg och ibland knipa samt brunand.

Källa: Ölands ornitologiska förening

Hitta-till-knappen visar en internväg för Cementa där man transporterar bruten kalksten till fabriken i Degerhamn. Den är inte tillåten för allmän biltrafik. Man bör helst undvika att gå eller cykla där vardagar då lastbilarna är igång.

Här kan du se kalkbrotten i Lantmäteriets karta

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb