Gräs-halvgräs-tågväxter

Grusslok

Vetenskapligt namn: Melica ciliata

Förekomst: Tämligen allmän

Grusslok förekommer sällsynt i sydöstra Sverige, men är ganska vanlig på Öland och Gotland. Den växer på kalkrika torrbackar, kalkberg och i glesa skogar på torr kalkrik mark. Den kan knappast förväxlas med något annat gräs; den luddiga vippan lyser i motljus. Den blommar på högsommaren.

Grusslok gynnas av minskat bete, varför den har ökat under senare årtionden. De svenska förekomsterna är nordliga utposter av en mellan- och sydeuropeisk utbredning.

Artnamnet ciliata kommer av latinets cilium (kanthår) och betyder 'med hårkant', vilket syftar på de i kanten långhåriga ytteragnarna i blomman. Släktnamnet Melica kommer av grekiskans meline, ett växtnamn som troligen användes på durra (Sorghum).

Grusslok hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO