Resmozonen

Geologi

Resmozonen är en grund sprickdal eller ravin på Stora alvaret som sträcker sig från Resmo till Ekelunda ca 9 km i sydvästlig-nordöstlig riktning. Man ser den tydligt på flygbilden. Den har bildats genom att berggrunden sjunkit ihop på grund av kemisk vittring. En dolin har bildats. I eller nära Resmozonen ligger Vickleby Storkarst. Eftersom Resmozonen är vattenförande finns här två källor: Lundkälla och Stenkällan.

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening har pekat ut Resmozonen som ett lämpligt utflyktsområde. Här kan du se en karta med växtlokaler från "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

Lokalerna kan besökas maj-oktober, midsommartid rekommenderas. Naturtyper: De flesta alvarmiljöer såsom grusalvar, torrängar, karster och fuktängar. Speciella arter: Kalkbräken, dansk stensöta, liten sandlilja, flera arter jordstjärnor.

Resmozonen kan man komma till från flera håll. Det är oftast några km att gå. Man kan t ex stanna utmed vägen mellan Resmo och Stenåsa och gå därifrån norrut tills man kommer fram till till sprickdalen. Man följer lätt dalen genom att man går lite lägre än omgivningen. Ibland markeras dalen av en tydlig kant.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO