Österskogsvägen

Växtlokal

Längs denna väg på mellersta Öland inne i Mittlandsskogen korsar man olika naturtyper som fuktängar, rikkärr, alvar och ädellövskog. Det finns därför möjligheter att se många av de växter som är speciella för Öland. Vägen går norrut vid Djurtorp från Glömminge-Runstenvägen. I boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening beskrivs området närmare. Speciella arter är hylsnejlika, ljungsnärja, skogsklocka, många orkidéer samt axag

Här finns en karta över växtplatserna som beskrivs i boken:

 

Orkidélokal

Markerna vid och kring vägen är fina orkidémarker. Här finns ängsnycklar, kärrknipprot, flugblomster, vanlig brudsporre, praktsporre, blodnycklar, och vaxnycklar.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO