Vandring väster om Möckelmossen

Det här förslaget till vandring (ca 7, 5 km) på Stora alvaret väster om Möckelmossen börjar vid Stenåsavägen mellan Resmo och Stora Brunneby vid en parkeringsmöjlighet ca 1 km väster om Möckelmossens infoplats (se kartan nedan). Vandringen är inte särskilt uppmärkt men går rakt norrut över öppna, lättgångna marker. Under somrar som inte är för torra blommar på torrängarna rikligt med gulmåra, axveronika m m. På några ställen passerar du kalkstenshällar med gulmåra, fetknoppar, mosskuddar och lavar.

 

Kalkstenshäll med gulmåra och mosskuddar. Det röda är den vita fetnoppens blad. Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Ungefär 1 km från din startpunkt vid vägen finns ett grusalvar med purpurknipprot juli.

 

Grusalvar där du kan hitta purpurknipprot. Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Purpurknipprot Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Vill du vara säker på att hitta dessa bör du använda kartan nedan och orientera dig efter den i mobiltelefonen.

När du kommit ca 1,6 km från vägen möter du en stenmur i ungefär väst-östlig riktning. Här finns en stätta som förenklar din passage betydligt.

 

Stätta över muren du ska passera Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Ungefär 300 m norr om stättan ser du en liten kulle i det öppna landskapet.

 

Kullen med stensättningen där du kanske fikar Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Detta är en fornlämning i form av en stensättning. När du står på den har du fin utsikt åt alla håll. Man ser Vickleby kyrka som ligger ca 4,5 km i nordvästlig riktning. Här kan lämpligen den medhavda massäcken inmundigas.

Om du har lust att fortsätta ytterligare kan du gå mot VNV i en öppning mellan enbuskarna. Här finns markeringar av små resta kalkstensflisor ungefär varje 200 m som någon någongång placerat ut. En gång i tiden gick många vägar över alvaret kors och tvärs mellan byarna på västra och östra sidan.

 

Liten markering på vägen mot Resmozonen Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Efter ungefär 1,2 km når du Resmozonen, en förkastning i bergrunden som går från Resmo mot Ekelunda.

 

Du är framme vid Resmozonen Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Du följer sedan zonen österut genom att gå nere i fördjupningen som ligger några meter under omgivande alvar. Detta är en starkt vatteförande zon och två källor finns här. Efter 1,4 km kommer du fram till en av dem, Stenkällan, som torra somrar är nästan uttorkad.

Vid Stenkällan börjar du gå mot SSV för att komma tillbaka till stensättningen du fikade vid. Det är ungefär 1 km dit. Härifrån fortsätter du söderut ungefär samma väg du kom. Skulle du komma lite snett finns ju alltid vägen mellan Resmo och Stora Brunneby för att hitta platsen därifrån du utgick.

 

På vägen kanske du får syn på liten blåklocka och gulsporre

 

Liten blåklocka Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Gulsporre Foto: Stefan Svenaeus 2019
Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb