Orkidéer

Purpurknipprot

Vetenskapligt namn: Epipactis atrorubens

Blommar mellan vecka 24 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Sällsynt. Den orkidé som växer i de torrtaste miljöerna, som t ex på vittringsjord på Stora alvaret. Växer också i svackor mellan sanddyner, hällmarker, torra och ljusa tallskogar, uttorkande blekemyrar och sandiga vägkanter. 

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Purpurknipprot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO