Vickleby kyrka

Vickleby kyrka består av långhus från 1100-talet med ursprungliga portaler och ett något yngre västtorn, vars portal tillkom under 1300-talet. Tornets många murtrappor och rum, bl a en skattgömma, små celler samt skyttevåning överst visar att det varit ett försvarstorn. Våningen under är klockvåningen. Den nuvarande sydingången tillkom 1832. Dopfunten i Kalmarsundssandsten tillkom i mitten av 1200-talet. På kyrkogården finns Arthur Percys och Carl Malmstens gravar (Capellagårdens grundare). Ett kyrkskepp finns i kyrkan.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb