Sikavarp

Medeltida handelshamn

Ute vid Kapelludden låg en hamn, Sikavarp, som under 1200-talet var en knutpunkt för handeln över Östersjön. Hit seglade köpmän från angränsande länder för att göra affärer med varandra och med ölänningar, som sålde fårskinn, vadmal, hudar, bivax, talg, smör, ost, kött och fisk. De bytte till sig humle, kläde och salt. Under denna tid fanns här en stor köpmanskyrka samt bodar och enkla bostäder som användes tillfälligt. Resterna av kyrkan är idag S:ta Britas kapell.

Så småningom övertogs fjärrhandeln av Hansan i Kalmar och handeln vid Sikavarp blev mer av lokal karaktär under fiskesäsongerna.

 

Heliga Birgittas likfärd

28 maj 1374 fördes den Heliga Birgittas kista i land vid Sikavarp på sin färd från Rom till Vadstena. Därefter fördes kistan till Kyrkhamn, där den sedan skeppades över till fastlandet (Källa: Dick Harrison i Svenska Dagbladet 2015).

 

Stenkorset och handelsplatsen

Mellan kapellet och stranden finns ett stenkors från 1200-talet, drygt 3 meter högt och 1,9 meter brett med klöverformade korsändar och en mjuk vulst längs kanten. Ett hål finns i korsmittens ena sida där det omtalas att en krok med en offerbössa hängt. Korset var ett intyg för torg- och marknadsfrid, som garanterades av biskopen i Linköpings stift. Biskopen ägde flera gårdar i Bredsättra socken. Korset stod på ett litet torg som omgavs av en mur. Innanför muren gjordes affärerna upp.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO