Kapelludden

Vid Kapelludden finns något för både den naturintresserade och den historiskt intresserade: Medeltida kapellruin och stenkors, fyr, badplats, fåglar, hamn och sjöbodar

Vid Kapelludden finns något för både den naturintresserade och den historiskt intresserade.

S:ta Britas kapell

S:ta Britas kapell, ett kapell som användes under medeltiden.

Kapelluddens fyr

Kapelluddens fyr anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin.

Sikavarp

Under 1200-talet var Sikavarp en knutpunkt för handeln över Östersjön. Hit seglade köpmän från angränsande länder för att göra affärer med varandra och med ölänningar. Så småningom övertogs fjärrhandeln av Hansan i Kalmar och handeln vid Sikavarp blev mer av lokal karaktär under fiskesäsongerna.

Stenkors

Mellan kapellet och stranden finns ett stenkors från 1200-talet, drygt 3 meter högt och 1,9 meter brett med klöverformade korsändar och en mjuk vulst längs kanten. Ett hål finns i korsmittens ena sida där det omtalas att en krok med en offerbössa hängt. Korset var ett intyg för torg- och marknadsfrid, som garanterades av biskopen i Linköpings stift. Biskopen ägde flera gårdar i Bredsättra socken. Korset stod på ett litet torg som omgavs av en mur. Innanför muren gjordes affärerna upp.

Korset bröts itu av kringflygande bråte under stormen Per 2007, men har lagats och står nu på sin plats igen.

Fågellokal

Kapelludden är en utmärkt fågellokal. Vikarna söder om hamnen har fina strandängar som lockar tusentals gäss och tranor att rasta. Bland häckfåglarna finns den sällsynta rödspoven. Från parkeringsplatsen har du en fin utblick över strandängarna söderut. Ute över vattnet ser man ofta fågelsträck.

Foto: Stefan Svenaeus

Skedstaviken

Under hösten kan en promenad till fyrdungen vara givande. Tänk på att det är tillträdesförbud i fyrträdgården.

Kring mitten av maj ger mest från fågelsynpunkt. Rödstrupiga piplärkor, blåhakar och smalnäbbade simsnäppor kan ses ibland. Vaktel spelar årligen. När det gäller sträck av rovfåglar och småfågel är september bäst. Oktober bjuder på sträck av vitkindade gäss och lommar.

Vitkindade gäss rastar i stora flockar på hösten Foto: Stefan Svenaeus

Vitkindade gäss rastar i stora flockar på hösten

På vintern ses varje år skärsnäppor och salskrakar. I enbuskmarkerna stryker stora flockar björktrastar och gråsiskor omkring. Fjällvråk, blå kärrhök och tornfalk övervintrar stundom.

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Sjöbodar

Här finns också en rad med sjöbodar.

Foto: Stefan Svenaeus 2021

Badplats

En fin liten långgrund sandstrand passar utmärkt till ett dopp.

KARTA (Kapelludden)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO