Medeltid
11 platser

… Medeltiden räknas mellan ca 1050 och 1523. Landskapsnamnet Öland omnämns för första gången i en…

Visa på karta

Medeltida borg söder om Vedby borg

Medeltiden räknas mellan ca 1050 och 1523. Landskapsnamnet Öland omnämns för första gången i en tidigmedeltida latinsk text från 1178 som in Ølandia. Ön finns emellertid beskriven redan på 800-talet av engelsmannen Wulfstan som en provins i Svealand. Öland blev under medeltiden ett eget landskap. Öland har troligtvis haft en egen landskapslag. Så småningom knöts Öland till Östergötland och kom därför att lyda under dess lag.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Denna kategori får platser som har medeltida rester som idag kan beskådas.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO