Kyrkhamns medeltida grophus

Kyrkhamn var Ölands förnämsta fiskeläge under medeltiden, beläget vid södra udden. När sillen gick till var här ett myllrande samhälle av människor som bodde i tillfälliga boningar över en fördjupning i marken. Dessa gropar kan man se ännu i dag. De är ca 75 till antalet. Genom området med groparna går en stenmur i nord-sydlig riktning. Muren fanns inte på medeltiden. Grophusen var enkla försäljnings- eller övernattningshyddor med tak av segelduk eller torv. Groparna användes också för hantering av sillen. Groparna syns bäst i snedljus, särskilt i solnedgången uppe från fyren Långe jan.

Här kan du se groparna i Lantmäteriets karta. Groparna ligger utmed muren som går öster om vägen. De ligger på den högsta delen av södra udden.

Längre norrut finns husgrunder som representerar en yngre period vid Kyrkhamn.

Sillen är en fisk som då och då förekommer i stora mängder, s k "sillperioder". Den var under medeltiden en eftertraktad proteinkälla och var en viktig internationell handelsvara. När det inte var tillåtet att äta kött under katolska tidens fasteperioder var sillen en utmärkt errsättning. Kyrkan drev in en särskild sillskatt. Under sillens lekperioder på hösten strömmade många människor till för att tjäna en slant. Som mest kunde 900 fiskare finnas här samtidigt. Världsliga stormän och kloster hade därför stora intressen här nere.

Fiskeläget nämns första gången i skrift 1447 som Kyrkio hamn, då Vadstena kloster erhåller en gård som räntar 200 fiskar årligen. Linné skriver på 1740-talet att "fiskeläger voro på denna holme i myckenhet, på den tiden sillen gick årligen till desse stränder".

För att männiksorna vid Kyrkhamn skulle ha nära till en gudslokal fanns här ett kapell, S:t Johannes kapell

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb