Ölands södra udde

Ölands sydspets

Vid Ölands södra udde i Ottenby naturreservat kan du se sträckande fåglar, besöka utställningar om fåglar (gratis inträde) eller äta på restaurang. Vid södra udden kan du också gå upp i Ölands största fyr. På stenarna utanför östra stranden ligger det ofta knubbsälar, som du lätt ser från parkeringen.

Fyren Långe Jan

Längst upp i Långe Jan kan du se långt ut över havet och stora delar av södra Öland.

Foto: Stefan Svenaeus

Naturum

Vid naturum Ottenby får du information om natur och kultur inom Ottenby naturreservat och om fåglar och fågelflyttning.

Foto: Stefan Svenaeus

Restaurang Fågel Blå

Från restaurangen Fågel Blå har du en utmärkt utsikt över udden. Du kan också fika eller avnjuta din måltid i möblemanget utomhus.

Fågelstation

Här ligger en av Sveriges största fågelstationer, Ottenby fågelstation, där fågelforskning bedrivs bl a med ringmärkning av fåglar. Du kan kontakta fågelstationen för att vara med på ringmärkning eller göra studiebesök. Vid parkeringen finns det gamla flyttfågelmuseet.

Fågellokal

Det spelar egentligen ingen roll när på året du besöker Ölands södra udde. Det finns alltid fågel att titta på. Snudd på fågeltomt är det möjligen bara under kalla, bistra vinterdagar, när is och snö täcker udden.

En bra strategi för en dags fågelskådande i Ottenbyområdet är att på morgonen starta vid vindskyddet på södra uddens spets. Härifrån har du de bästa förutsättningarna för sträckande sjöfågel, vitfågel och tättingar. På tångbankarna utanför finns dessutom ofta rastande vadare och på vattnet sjöfåglar. Utbytet av arter varierar efter tid på året, och det gäller att alltid vara beredd på det oväntade. Någon sällsynt fågel kan plötsligt dyka upp, hela udden kan invaderas av rastande kungsfåglar eller himlen kan förmörkas av ett lavinsträck av vitkindade gäss. Härfågel brukar ta sig hit i april ibland.

Ottenby fågelstation bedriver sin ringmärkning på udden 15 mars-15 november. I mån av tid försöker alltid stationspersonalen visa upp intressanta, ringmärkta fågelarter vid fågelstationens staket. 

Havet utanför udden är öppet i stort sett hela vintern, varför många simänder och dykänder väljer att övervintra här. De har sällskap av knölsvanar, sångsvanar, gråhakedoppingar och enstaka vitkindade gäss, ständigt påpassade av några stationära havsörnar. Bland tättingar ses snösparvar och vinterhämplingar. Numera brukar även en liten flock berglärkor emellanåt pendla fram och åter mellan udden och Schäferiängarna. På tångbankarna ses ängspiplärkor och i strandkanten enstaka skärsnäppor.

Berglärka Foto: Stefan Svenaeus

Berglärka

Redan i februari anländer de första flyttfåglarna, som gravand, tofsvipa och sånglärka, men det blir ingen fart på fågelsträcket förrän ejderflockarna börjar anlända i slutet av mars. I april kommer vitkindade gäss förbi i stora flockar, kanske med någon enstaka rödhalsad gås, och i mitten av maj passerar prutgäss förbi under några hektiska dagar.

Under försommaren råder det lugn och ro på udden, men snart är det dags för en av årets höjdpunkter: sommarens vadarsträck som passerar söderut från mitten av juli och en dryg månad framåt. Udden är då en ypperlig plats för att njuta av de arktiska vadarna, som i full sommardräkt sträcker förbi på nära håll. Många av vadarna passar också på att använda uddens tångbankar som rastplats, och du har då möjlighet att njuta av dem på nära håll.

Kärrsnäppor Foto: Stefan Svenaeus

Kärrsnäppor

Hösten är den tid på året då störst antal sträckande sjöfåglar passerar udden, särskilt vid ostliga vindar. I september eller oktober varje år inträffar dagar då fler än 100 000 gäss och änder passerar. De har sällskap av lommar, doppingar och labbar. 

På denna länk finns fågelobervationer den senaste veckan i Ottenby-området och vid södra udden (Artportalen) (sökningen tar en liten stund)

I trädgårdarna kring fyren rastar tättingar i träden och buskarna. Om man vill se rovfågelsträcket på hösten kan det vara bra att stå vid gamla fågelmuseet där man har bra utsikt över Schäferiängarna. Från ett vindskydd vid parkeringen har du överblick över änder, tärnor och vadare vid Västrevet och Gäddviken.

Vid fågelstationen kan du under sommaren bli guidad i grupper för att se på verksamheten. Om man vill ha chans på sällsyntheter bland fåglar så är södra udden bästa stället.

Hur ska du då lägga upp en dags fågelskådande här vid Ölands södra udde? Fågelsträcket är som mest intensivt tidigt på morgonen, och då är vindskyddet vid uddens spets det självklara valet, men även matsäcksstugan väster om fyren är bra för spaning mot Kalmarsund, och baksidan av restaurang Fågel Blå är bra för spaning mot nordost. 

När sträcket avtar kan du röra dig upp mot fyrträdgårdarna för att leta efter rastande tättingar. De söker föda bland träd och buskar för att ladda fettreserverna inför den fortsatta färden.

Fyrträdgården. Foto: Stefan Svenaeus 2019

Du får dock inte vandra in i trädgårdarna, där ringmärkning sker. På våren i april dominerar rödhakar, trastar och kungsfåglar. Bland dessa smyger sig gärna en brandkronad kungsfågel in. I slutet av april och i maj tar tropikflyttare som sångare och flugsnappare över scenen. Det är nu som någon sällsynt småfågel plötsligt kan upptäckas och få en alldeles egen huvudroll. Det brukar vara många fågelskådare i publiken så här års. Innan du lämnar udden kan det vara värt att granska Västrevet och Gäddviken. På stenarna i vattnet står simänder av de flesta arter tillsammans med måsar och trutar. Under hösten ses här påfallande ofta kaspiska trutar och någon enstaka medelhavstrut. 

Källa: Ölands Fågellokalker (Ölands Ornitologiska Förening)

Här finns en karta över bra fågellokaler i Ås socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO