S:t Johannes kapell

Vid det medeltida fiskeläget Kyrkhamn fanns ett kapell som man nu endast ser resterna av samt ett stenkors. Kapellet byggdes i den senare delen av 1200-talet och sätts i samband med sillfisket i Östersjön. Besökarna kom från Gotland, Danmark och de nordtyska Hansestäderna. Gravar har påträffats både inne i och utanför kapellet. Kapellet fanns kvar i mitten av 1600-talet men anges vara öde 1676. Stenen från kapellet användes vid byggandet av fyren Långe Jan under 1700-talet. Taklösa murar fanns kvar in på 1820-talet. Kapellet ligger inom Ottenby naturreservat.

Korset sattes upp 1966 av Ås hembygdsförening. Ritningen till korset gjordes av Dagmar Selling.

En modell av kapellet finns på platsen.

Källa: Medeltidens kyrkor och kapell på Öland, Stig Lundh (2014)

Här kan du se kapellet i Lantmäteriets karta

Lyssna på en berättelse om kapellet

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO