S:t Johannes kapell

Vid det medeltida fiskeläget Kyrkhamn fanns ett kapell som man nu endast ser resterna av samt ett stenkors. Kapellet byggdes i den senare delen av 1200-talet och sätts i samband med sillfisket i Östersjön. Besökarna kom från Gotland, Danmark och de nordtyska Hansestäderna. Gravar har påträffats både inne i och utanför kapellet. Kapellet fanns kvar i mitten av 1600-talet men anges vara öde 1676. Stenen från kapellet användes vid byggandet av fyren Långe Jan under 1700-talet. Taklösa murar fanns kvar in på 1820-talet. Kapellet ligger inom Ottenby naturreservat.

Korset sattes upp 1966 av Ås hembygdsförening. Ritningen till korset gjordes av Dagmar Selling.

En modell av kapellet finns på platsen.

Källa: Medeltidens kyrkor och kapell på Öland, Stig Lundh (2014)

I denna karta kan du med hjälp av s k terrängskuggning på Lantmäteriets hemsida se kapellet och omgivande kyrkogård.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb