Kyrkor och kapell

  • Källa gamla kyrka. Foto: Stefan Svenaeus
  • Kalkmålningar i Gärdslösa kyrka Foto: Stefan Svenaeus
  • Resmo kyrka Foto: Stefan Svenaeus

Under tidig medeltid uppfördes en kyrka i varje socken. Av dessa 34 kyrkor har alla utom sju medeltida byggnadsdelar kvar. Av Borgs kyrka intill Borgholms slott, återstår endast grunden. Bevarade eller till största delen medeltida är kyrkorna i Egby, Gärdslösa, Källa (ruin), Resmo, Ventlinge, Vickleby och Ås. En av de få kyrkor som bevarat sin ursprungliga arkitektur från 1100-talets början är Resmo kyrka.

 

Resmo kyrka Foto: Stefan Svenaeus

Resmo kyrka

Alla de 34 sockenkyrkorna uppfördes i sten i romansk stil, troligen av danska stenmästare och under en kort byggnadsperiod kring 1150 till 1200-talets början. De uppfördes vanligen utan torn. Tornen på kyrkorna i Resmo, Mörbylånga, Glömminge och Ventlinge är dock ursprungliga.

Under 1200-talets början byggdes nästan alla kyrkorna till i gotisk stil på olika sätt. De flesta kyrkorna fick torn (inte Egby och Böda) och vindsvåningar och närmare hälften av kyrkorna blev s k "klövsadelkyrkor" med torn i båda ändar av långhuset. Vindsvåningarna användes för flera ändamål bl a som lagerutrymme och till försvar mot anfall. Ingen av kyrkorna har dock idag kvar båda tornen. Speciellt för Öland är också att gilleshus av sten funnits intill kyrkorna, t ex vid Gärdslösa kyrka.

Ölandskyrkorna präglades under äldre medeltid av en intensiv och kontinuerlig byggnadsaktivitet. De romanska kyrkorna förvandlades till flerfunktionella och flervåninga byggnader med komplicerade tornkonstruktioner. Eftersom liknande arkitektur finns bl a på Bornholm och i det småländska Möre, bör man troligen söka efter gemensamma förklaringar i de dåtida ekonomiska och politiska förhållandena kring Östersjön. Under 1200-talets senare del avklingade utvecklingen på Öland, i kontrast till kyrkobyggandet på Gotland, som blomstrade ännu under 1300-talet.

Under 1400-talet smyckades valven med kalkmålningar. Bland de få som finns kvar är de i Resmo, Gärdslösa, Glömminge, Hulterstad och Ventlinge.

 

Kalkmålningar i Gärdslösa kyrka Foto: Stefan Svenaeus

Kalkmålningar i Gärdslösa kyrka

Först under slutet av 1700-talet skedde en större förändring av kyrkorna. Nordportaler murades igen, predikstolar flyttades till långhusets norrsida och fönster förstorades. Valv pch pelare revs för att bereda fler sittplatser. Under 1800-talet rev man och byggde till i stor omfattning. Sju kyrkor har under 1800-talet ersatts av nya: Borgholms kyrka, Gårdby kyrka, Kastlösa kyrka, Källa nya kyrka, Runstens kyrka, Segerstads kyrka och Smedby kyrka. Fem av dem står på platsen för en tidigare medeltida kyrka, medan Borgholm och Källa är uppförda i helt nya lägen. De nya kyrkorna är i nyklassicistisk stil, rymliga och ljusa, med västtorn och lanternin. Kyrkans inre fick trätunnvalv. Fönstren var många, stora och rundvalviga.

På Öland fanns också under medeltiden ett tiotal kapellbyggnader. Ruiner efter dessa finns idag att se vid

Gråborg, S.t Knuts kapell

Grankullavik, Örehamn med hamnkapell och ödekyrkogård (Lilla Grundet i Grankullavikens inlopp)

Sikvarp, S:ta Britas kapell

Kyrkhamn, S:t Johannes kapell

På Öland finns sju resta stenkors, bl a vid Sikvarp och Hallnäs. Vissa av dessa kors kan ha tjänat som andaktsplats för de första kristna församlingarna.

Källor:

1) Natur och Kultur på Öland, Britt-Marie Hammarskiöld, Länsstyrelsen i Kalmar län 

2) Öland - Lanskapets kyrkor, Riksantikvarieämbetet (Sockenkyrkorna)

​Här kan du se alla kyrkor och kapell i AllPåÖland

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO