Medeltida borg söder om Vedby borg

På näset mellan de forna sjöarna Vedbyträsk och Vedbormeträsk, strax söder om Vedby borg, finns befästningar i form av två kraftiga murar och två vallgravar, som korsar den smalaste delen av fastmarken mellan träsken. På äldre kartor kallas platsen Borge hage. En större stensamling ligger i anslutning till den norra muren och kan vara resterna av ett porttorn eller kastal. Kalkbruk finns mellan stenarna, vilket visar att lämningarna inte kan vara äldre än medeltid. De finns avritade av besökare på 1600- och 1800-talet. Befästningarna har sannolikt tillkommit under tidig medeltid, kanske på 1100-talet. De kan vara anlagda som förborg, med ett torn eller kraftigare port, till den äldre järnåldersborgen Vedby borg i norr, när besökare kom söderifrån. Tillträde till Vedby borg kunde endast ske norrifrån eller söderifrån.

Intressant i sammanhanget är att man hittade timmerkonstruktioner ute i själva träsken. På 1940-talet fann man rester av knuttimrade stockar i ask i träsket öster om borgen. Resterna av en stockbåt hittades också i samma område. Konstruktionerna skulle kunna vara lämningar av bryggor, men de knuttimrade resterna i träsket för också tankarna till förvarsanläggningarna i Tingstäde träsk på Gotland. Om detta stämmer kan det ha varit en av de starkaste befästningarna på Öland under medeltiden.

Källa: Jan-Henrik Fallgren, Högby sockenbok

Man når platsen via en fin promenad från Vedby borg. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO