Rosendals järnåldersby

Ölands bäst bevarade järnåldersby

Ölands bäst bevarade järnåldersby

Rosendal är Ölands bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder, tre gravfält och ett omfattande stensträngssystem av flera kilometers längd, som innefattar hägnader för åkrar och ängar, fägator m m. En del av husgrunderna och gärdesgårdarna är över en meter höga. Här kan man gå mellan husen och känna hur det var på järnåldern. Förutom husen finns även ett gravfält som tillhör byn. Området var tidigare igenväxt med träd, vilka har tagits ned för att frilägga husgrunderna.

Under flera år har utgrävningar genomförts här. Man tror att järnåldersbyn har övergivits p g a flygsandsflykt.

Området ligger i Ekopark Böda

Källa: Natur och Kultur på Öland (område K28), Länsstyrelsen i Kalmar län 2001

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO