Gravfält
43 platser

Fornlämningar i form av flera förhistoriska gravar inom ett område.

Visa på karta

Strandtorps gravfält

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO