Ekopark Böda
28 platser

… Tack vare det värdefulla skogslandskapet med sin varierande och långa kulturhistoria har…

Visa på karta

Fredriksborgs gravfält

Tack vare det värdefulla skogslandskapet med sin varierande och långa kulturhistoria har Sveaskog valt att göra stora delar av sitt skogsinnehav i Böda kronopark till ekopark för att bevara och återskapa den unika mångfalden. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer man att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

Läs mer om Ekopark Böda här

 

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO