Ekopark Böda

  • Foto: Stefan Svenaeus

När hela Öland som kungliga jaktpark avskaffades 1801 blev Böda kronopark kvar i kungens ägo. Här växte missnöjet med staten. Bönderna fortsatte att ta virke till tjärbränning, kalkbränning och husbyggen medan kronans jägmästare allt mer desperat försökte stävja skogsstölderna. Konflikten kulminerade 1850 i det så kallade Bödaupproret. Upproret kväs­tes och nu började en ny tid i skogen. Staten köpte in Skäftekärr gård och där anlades 1860 en skogsskola. En av de första jägmästarna på Skäftekärr blev J E Bohman. Han satte igång den väldiga nyplanteringen av skog för att hindra flygsandens framfart. Miljontals träd planterades och slutligen vann människan över sanddriften. Jägmästare Bohman experimenterade även med främ­mande trädslag och ett arboretum med över hundra olika trädarter påminner än i dag om hans tid i Böda.

Tack vare det värdefulla skogslandskapet med sin varierande och långa kulturhistoria har Sveaskog valt att göra stora delar av sitt skogsinnehav i Böda kronopark till ekopark för att bevara och återskapa den unika mångfalden. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer man att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen. Centrum i Ekoparken är Skäftekärr. Här finns jägmästarbostaden från 1860-talet med Ölands enda arboretum (140 olika träd och buskar). Betande djur med järnåldersanor håller landskapet kring järnåldersgården öppet. På Skäftekärr ordnas guidningar, utställningar och evenemang. Fika på Café & Restaurang Svea, besök ett museum, handla i en butik eller delta i guidade turer. Det finns också en hinderbana för barn.

Källa: Sveaskog

Läs mer på Sveaskogs hemsida.

Se vilka platser i Ekopark Böda som finns i AlltPåÖland.com

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO