Mörbylångaleden

Mörbylångaleden är en 83 km lång vandringsled som börjar vid Ölands Turistbyrå i Färjestaden och går till Ottenby, längst ner på södra Öland. Den har utformats och markerats av Mörbylånga kommun.

Leden har av Svenska Turistföreningen utsetts som en av dess 12 signaturleder i landet. Om SIGNATURLED ÖLAND skriver STF: "Från Färjestaden till Ölands södra udde går vandringen på Mörbylångaleden genom örtrika sjömarker, sandklintar, klapperstenstränder och byar med gammalt ursprung".

Leden går i början genom Mittlandsskogen, därefter längs den västra kusten ner till Kastlösa där den tvärar över Stora alvaret på den gamla järnvägsbanken till östra sidan av Öland. Där fortsätter den på järnvägsbanken söderut och vid Seby går den ett stycke på de östra sjömarkerna varefter den återvänder till järnvägsbanken för att sluta vid Ottenby, där den gamla slutstationen för järnvägen ligger och efter en kort sträcka Ottenby vandrarhem.

Leden går genom hela världsarvet "Södra Ölands odlingslandskap".

Leden är uppdelad i fem etapper och markerad med röda träpilar. Den kan vandras åt båda hållen. På några platser finns infotavlor som ger information om och översikt över leden.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb