Ottenby gamla station

Station på f d Ölands järnväg. Detta var slutstationen på järnvägen söderut från Färjestaden. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Söder om den gamla stationsbyggnaden finns det gamla lokstallet kvar med en kolgård bredvid.

Läs mer om Ölands Järnväg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb