Kyrkskeppet i Ås kyrka

Kyrkskeppet i Ås kyrka skänktes 1888 av fyrdrängen vid Ölands södra udde, Karl Johan Bolinder. Han var född år 1838 och son till skomakaren i Näsby. Modellen är en tremastad fullriggare. Anledningen till gåvan är inte känd, inte heller om Bolinder avsåg att avbilda något särskilt fartyg. Modellen renoverades 1978 vid den övriga kyrkans renovering.

Mer om kyrkskeppet i Ås kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb