Näsby

Ölands sydligaste radby

Näsby har sedan medeltiden varit en av öns största byar. Byn är mycket långsträckt, gårdarna och malmbebyggelsen sträcker sig närmare två km utmed östra landsvägen. Det första skriftliga belägget för byn härrör från 1393. På 1540-talet bestod byn av 17 gårdar.

Södra Öland utsattes många gånger för danskarnas härjningar, bland annat finns en uppgift om att flertalet gårdar i Näsby brändes ner 1567.

Flera av de nuvarande gårdarna är välbevarade. Själva gårdarna är huvudsakligen belägna i byns norra del, längre söderut är gårdarna mer spridda. Mellan gårdarna finns en omfattande malmbebyggelse.

Nere vid Karl X Gustafs mur ligger malmstugorna mycket tätt. De innefattar dels låga stugor från 1800-talet, dels små bostadshus och villor som uppfördes under 1900-talets första årtionden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I Kartan ovan kan man se byns medeltida gärden (åker och äng). Kring gärdet fanns gärdesmurar. Delar av dessa medeltida murar finns kvar (röda streck). Utanför gärdet fanns utmarken (betesmarken).

Gränserna är hämtad från publikationen: Ås socken (Länsstyrelsen i Kalmar län)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO