Ås kyrka

Den första kyrkan i Ås uppfördes i mitten av 1100-talet. I likhet med många andra kyrkor på Öland och Gotland så fick även Ås kyrka karaktär av försvarskyrka. Tornets tjocka murar och små fönster vittnar därom. Man vet inte varför tornet ligger i öster, något som är mycket ovanligt. Det är Ölands enda kyrka med östtorn.

1773 byggdes kyrkan till. Innan dess var långhuset mycket kortare än det är i dag. Kyrkans yttre rappades och ett luftigt trätunnvalv byggdes i stället för det gamla plana innertaket. År 1787 målades kyrkan invändigt för första gången.

1803 fick Ås kyrka sin första orgel. Nuvarande orgel är byggd 1884 av den välkända orgelbyggarfirman P.L. Åkerman & Lund i Stockholm. Den originella orgelfasaden är ritad av arkitekten Ludvig Pettersson. 

Öland har till och från varit hårt ansatt av fientliga härar. 1611 och 1677 var det danskarna som angrep. Vid dessa tillfällen grävdes en av kyrkklockorna i den dåvarande klockstapeln ner på hemlig plats för att inte falla i fiendens händer, men måste grävas upp och lämnas till danskarna som annars hotade att bränna hela socknen. En ny lillklocka göts redan 1680. Den pryds av ett krusifix samt två hjortar och hänger nu bredvid storklockan, gjuten 1827 av S.G. Grönwall i Stockholm. Det var dessa två klockor som under ett antal år på 1970- och 1980-talet gjorde Ås kyrka riksbekant när Sveriges television varje nyårsafton lät ringa in nya året från Ås kyrka till Boris Engströms vinterbilder från Öland.

Överdelen av altaret är målad av bildhuggaren Anders Dahlström den äldre från Döderhult.

I kyrkan finns även ett kyrkskepp.

Källa: Ås Hembygdsförening

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb