Kyrkskepp
26 platser

… Kyrkskepp eller votivskepp är skeppsmodeller som hänger i 22 av de 34 öländska kyrkorna. Votiv…

Visa på karta

Kyrkskeppet i Bredsättra kyrka

Kyrkskepp eller votivskepp är skeppsmodeller som hänger i 22 av de 34 öländska kyrkorna. Votiv kommer från det latinska ordet votum, som betyder "lovat åt en Gud". Ett votivskepp skänktes till en kyrka av en sjöman som i nöd på havet undkommit med livet i behåll och i farans stund lovat en gåva till sin kyrka. En skeppsmodell, som dessutom kunde vara tillverkad av honom själv, var en lämplig gåva. De flesta skeppsmodeller är dock inga votivskepp i ordets rätta bemärkelse. Flertalet är skänkta av helt andra anledningar, t ex som tack för en god fiskfångst, som prydnadsobjekt eller som epitafium över en avliden person. Sådana skeppsmodeller borde snarare kallas kyrkskepp. 

Öland är ett av de områden i Nordeuropa där seden tidigast kom i bruk. På Öland och i Sörmland/Uppland etableras seden under 1600-talet. Dessa områden har ca 60 % av de kända svenska skeppsmodellerna i kyrkor. Detta förhållande kan till stor del bero på att många ölänningar haft sin utkomst på havet.

Källa: "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980)

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO