Höge ås

Höge ås är en del av Övetorpsåsen, som sträcker sig ca 13 km mot nordväst från Bröttorpören på östra sidan av Öland till Hässelbybrottet på västra sidan vid 136:an mellan Algutsrum och Glömminge. Övetorpsåsen har sin största utbredning och mäktighet vid Höge ås. En tidigare grustäkt har skapat en öppen vattenyta. Gruset användes till bygget av Ölandsbron

Genom att gå runt på kanterna av den gamla täkten och öster om denna får man en fin vårpromenad på välbetade marker med blomsterrika hasselsnår. Man kan parkera ganska nära täkten om man tar vägen via Jordtorp. En annan möjlighet är att parkera i Övetorp på en reservatsparkering (Övetorps naturreservat som ligger intill åsen). Man har därefter en fin promenad på ca 800 m till täkten.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb