Bröttorpören

En udde på östra sidan med några sommarstugor och fiskebodar. Här finns välbetade sjömarker med ett rikt fågelliv. Du kommer dit via en liten väg från Norra Möckleby. En liten parkeringsplats finns längst ut.

Fågellokal

Under våren hyser Bröttorpören alla typiska strandängsfåglar. Skärfläcka häckar både norr och söder om ören och det är gott om änder i de grunda vikarna. Snatterand, skedand och årta finns med flera par. I vassarna häckar brun kärrhök och jorduggla kan ses jaga över området. På försommaren kan man höra vaktel. Det är också en bra plats om man vill se sjöfågelsträck. Under hösten kan buskagen bjuda på östliga sällsyntheter som kungsfågelsångare och taigasångare. Dvärgbeckasin trycker ibland i strandkanten både söder och norr om vägen. Vintertid dominerar alfågel och knipa i vattnen utanför udden. Lommar, sjöorre och svärta m fl kan även observeras.

Källa: Fågellokaler på Öland, Ölands Ornitologiska Förening.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb