Bröttorpören

En udde på östra sidan med några sommarstugor och fiskebodar. Här finns välbetade sjömarker med ett rikt fågelliv. Du kommer dit via en liten väg från Norra Möckleby. En liten parkeringsplats finns längst ut på ören.

Fågellokal

Under våren hyser Bröttorpören alla typiska strandängsfåglar. Skärfläcka häckar både norr och söder om ören och det är gott om simänder i de grunda vikarna. Snatterand och skedand häckar med flera par, ibland årta. I vassarna häckar brun kärrhök och jorduggla kan ses jaga över området. Gråhägrar fiskar i vassarna. På försommaren kan man höra vaktel.

Häger Foto: Stefan Svenaeus

Häger

Det är också en bra plats om man vill se sjöfågelsträck.

Under hösten kan buskagen bjuda på östliga sällsyntheter som kungsfågelsångare och taigasångare. Dvärgbeckasin trycker ibland i strandkanten både söder och norr om vägen.

Vintertid dominerar alfågel och knipa i vattnen utanför udden. Storlom, smålom, bergand, sjöorre och svärta är mer ovanliga. I södra viken finns småskrakar och storskrakar samt ibland salskrakar. Enstaka havsörnar sitter på stenarna norr om ören.

Knipa Foto: Stefan Svenaeus

Knipa

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO