Böda hamn

Nuvarande Böda hamn byggdes i slutet av 1950-talet, efter att den tidigare hamnen hade totalförstörts av stormen 1954. Hamnen stod klar 1960 och blev senare utbyggd 1988. Från att ha varit en blomstrande fiskehamn ända fram till 1990-talet, finns det nu endast ett fåtal fiskebåtar kvar. Sjöräddningen har en station i hamnen där en livräddningskryssare och en mindre räddningsbåt finns stationerade. Bödas tidigare hamnar har haft åtminstone tre lägen vid Karsnabben.

Källa: Upplev Böda (www.bodaland.se), Föreningen Böda & Böda Hamns Utveckling

Fågellokal

Vid hamnen och norr om denna är det en bra fågellokal. Särskild om vintern finns mycket vitfågel och rastande lommar, doppingar och skrakar. Men även vår och höst är lokalen värd att besöka för att på våtmarkerna se beckasiner, vadare, ärlor, piplärkor m m. Om du går ut på Karsnabben följ den grusade vägen.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska förening)

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb