Böda skans

Böda Skans var en stjärnformad försvarsanläggning med jordvallar och vattengrav som troligen byggdes på 1500-talet med syfte att skydda den då existerande hamnen i Böda. I dag är vallarna och omgivande terräng bevuxen med al, hassel och rönn samt av en ståtlig gammal ek. Innanför vallarna finns en torräng med bland annat riklig förekomst av fältsippa under tidig vår. Böda Skans ingår i dag i Naturreservatet Böda Prästgård.

Källa: Föreningen Böda/Böda Hamns utveckling och deras hemsida www.bodaoland.se/

Här kan du se skansen i Lantmäteriets karta

Du kan se rester av anläggningens jordvall om du går in i skogen från vägen vid reservatsskylten för Böda Prästgårds naturreservat. Skylten står mitt för Böda hamns Camping på vägen ner till Böda hamn. Alldeles efter skylten höjer sig marken och du går över den södra jordvallen. Efter några tiotal meter ligger strax till vänster den västra jordvallen. Här kan man också skönja vattengraven.

Liknande befästningsverk har funnits vid Mörbylånga, Grönhögen, Kårehamn och Färjestaden.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb