Grönhögens skans

På landborgen och med utsikt över Grönhögens hamn finns resterna av Grönhögens skans. Den byggdes förmodligen på 1600-talet när påbud gick ut att bygga skansar för att försvara Öland mot inkräktare. Det var säkert försvaret av hamnen nedanför som föranledde bygget. Mitt i skansanläggningen låg och ligger fortfarande Gröne hög som är en järnåldersgrav. Den gav en extra höjd åt bevakningen av hamnen. Kvar av skansen finns endast låga vallar som kan skönjas i gräset. Stensättningar finns på flera ställen i området. Skansen var till sin utformning rektangulär.

Liknande skansar har funnits vid Mörbylånga, Färjestaden, Kårehamn och Böda.

I denna karta kan du se skansen inritad med streckning.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb