Gröne hög

Denna hög har givit Grönhögen sitt namn. Det är en grav från järnåldern, 21 m i diameter och ca 2 m hög. Kring högen finns gravar med resta stenar. Högen har varit centrum i en skans som anlades på 1600-talet för att bevaka hamnen nedanför. Skansens avgränsningar kan ses som en svag förhöjning i marken.

Källa: Ventlinge hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb