Böda prästgårds naturreservat

Ett av de viktigaste gammeleksområdena efter Halltorps hage

Gammeleksområde

Vid Böda prästgård finns det fortfarande chans att uppleva gamla, grova lövträd. Den västra delen av reservatet utgörs av en ekhage som har kallats det viktigaste gammeleksområdet på Öland efter Halltorps hage och innehåller ett 25-tal ståtliga ekar.

Ekstammarna har en rik lavflora, varav flera är typiska för gamla ekar i ljusöppna betesmarker. Exempel på arter är matt pricklav, trubbig brosklav, brun nållav, gul dropplav och grå skärelav. Området hyser en mycket värdefull skalbaggsfauna med ett flertal sällsynta och hotade arter. Här finns bland annat, kardinalfärgad rödrock, läderbagge, bålgetingkortvinge, gulbent kamklobagge och ekgrenbrunbagge. 

Reservatet består av tre delområden, skilda från varandra.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 I den norra delen kring våtmarken finns den gamla alsumpskogen med sin rika flora. Flera träd är överväxta av murgröna och på marken blommar ramslök och tandrot. Längre söderut i samma område är det torrare och här växer en gles, betespåverkad skog med ek och hassel.

I det södra delområdet återkommer alskogen men här med ett stort inslag av hassel. På sina ställen är hasseln grov och markerna har här en lundkaraktär med växter som buskstjärnblomma, rödblära och skogsbingel.
 

Fornlämningar

Flera stensträngar från järnåldern vittnar om en mer än tusenårig markanvändningshistoria. Stensträngarna är rester efter gamla inhägnader för att hålla boskapen borta från grödorna.

I reservatets södra delområde ligger resterna av en medeltida stjärnformad skansanläggning, Böda skans.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO